czechinvest-www

Přepis LN aplikací do www

Náš klient, státní agentura CzechInvest, se rozhodl opustit klientské rozhranní Lotus Notes a integrovat různé interní systémy do jednotného uživatelského prostředí. Jelikož se jedná o intranet, tak CzechInvest musel vybrat prohlížeč Internet Explorer ver. 7. Naše společnost tak v dnešních dnech tvoří unikátní webový systém na platformě Lotus Notes/Domino (LN/D).

Identifikace typu přepisu

Nezbytným začátkem u přepisování aplikací do webu je identifikování typu projektu a jeho rozsahu. Pro přepisování web aplikací naše společnost identifikovala tři typy projektů:

  1. Čtení – zákazník potřebuje ve webových aplikacích data jenom číst. Např. aplikace monitoringu tisku.
  2. Vyplňování – zákazník potřebuje ve webových aplikacích data zapisovat. Např. aplikace pro zapisování a kontrolu objednávek.
  3. Informační systém – zákazník potřebuje plně pracovat s daty webových aplikací, navíc potřebuje data delegovat, vyhledávat nebo tvořit statistiku. Např. soubor aplikací, které slouží k zápisu a sledování činností klienta (Adresář, Projektová činnost, CRM, Personální systém, Číselníky, Delegace).

Typ projektu udává jeho náročnost na dobu vývoje. V případě agentury CzechInvest, šlo o projekt typu „Informační systém“, který se vyvíjí několik měsíců.

Požadavky klienta a jejich naplnění

Klient již od začátku požadoval řešení, které bude „moderní“ a to nejen vzhledem, ale také funkčností. Rozmístění funkčních prvků na stránce a intuitivní obsluha aplikací měla být společným prvkem všech aplikací informačního systému. Zvolili jsme vytvoření jednotného webového layoutu, které minimalizuje nutnost školení uživatelů při nasazení nové aplikace. Navíc standardizace layoutu má přímý vliv na produktivitu práce uživatelů pracujících s více než jednou aplikací.

Dalším požadavkem klienta byla optimalizace systému pomocí Ajaxu, díky kterému se neobnovují celé stránky, ale dochází jenom k parciálním změnám na stránce. Použitím Ajaxu se tak snižuje zatížení serveru a interní sítě. My jsme se rozhodli k těmto účelům použít JavaScriptový framework JQuery, který nejen výborně zjednodušuje vývoj JavaScriptových kódů a knihoven, ale také navíc výrazně usnadňuje interakci mezi serverem a web prohlížečem přes Ajax.

Dále po nás klient požadoval, aby námi přepsané aplikace byly validní pro XHTML 1.0 Transitional (viz. http://validator.w3.org/). Požadavek jsme byli schopni splnit bez problému, protože LND ver. 8 podporuje daný standard nativně.

Posledním požadavkem klienta bylo, aby vytvořené aplikace bylo možné propojit s dalšími aplikacemi a interními systémy v agentuře. Zdá se, že tento požadavek byl asi ze všeho nejjednodušší a to už kvůli tomu, že jsme podobné případy na platformě LN/D již řešili, ale také díky tomu, že LN/D podporuje různé možnosti propojení nativně. V historii naší společnosti jsme již propojovali LN/D s několika systémy přes webové služby nebo ODBC konektory. V tomto případě jsme propojovali Outlook s webovými aplikacemi přes SOAP.

Jaké aplikace jsme již přepsali?

Marketingový plán – Slouží k evidenci marketingových akcí agentury. Aplikace pomáhá ke koordinaci a schvalování marketingových akcí napříč celou agenturou.

CRM – Slouží k evidenci lidí a společností které nějakým způsobem komunikují, případně spolupracují s agenturou. Aplikace navíc slouží k hromadné korespondenci a tvorbě check listů pro marketingové akce. Nicméně hlavním cílem aplikace je sdružovat informace o klientech v rámci celého informačního systému.
Stojí za to aplikace přepisovat do webu?

Dle našeho názoru ano a to hned z několika důvodů:

  1. Dochází ke snížení nákladů a pracovního zatížení administrátorů sítě, protože ti se nemusí starat o instalaci a nastavení jednotlivých klientů používaných pro přístup k aplikacím.
  2. Uživatel s sebou nemusí neustále nosit notebook a může se do aplikace přihlásit kdykoliv a odkudkoliv, aniž by k tomu potřeboval nějaký speciální software nebo licenci.
  3. Vzhled aplikace a aplikačních prvků je omezen pouze a jenom představivostí a kreativitou webového designera případně zákazníka.