Využití IBM Quickru jako úložiště souborů LN aplikací

Řešení je navrženo jako modulární, jeho základem je DMS systém od IBM – Lotus Quickr – s nadstavbou pro procesní řízení Lotus Workflow, nad kterým se již jako „zásuvné moduly“ zakomponují jednotlivé agendy – viz obrázek.


skoda-screen


skoda-screen

Document management system nad Quickrem

Výhodou těchto řešení jsou:

 • snadná rozšiřitelnost (přidávání dalších agend – na obrázku světle zeleně),
  využití stávající infrastruktury (Lotus Domino),
 • jednoduché uživatelům známé prostředí bez nutnosti proškolení (jednotlivé agendy budou naprogramovány v Lotus Notes),
 • jednotné úložiště firemních procesů (Lotus Workflow jako úložiště firemních procesů a také „procesní motor“ jednotlivých agend) a
 • robustní DMS (rozšiřitelné prostředí, umožňující prohledávat soubory s metadaty napříč agendami) – v případě varianty 2 s FileNetem téměř neomezeně rozšiřitelné

Tvorba dokumentů

Pod pojmem tvorba dokumentů si představujeme vložení souboru do aplikace a jeho procesní zpracování až k jeho schválení.

Prohledávání DMS

Tato funkce bude získávat na významu s implementací dalších a dalších agend – jejím cílem je snadné vyhledávání v souborech napříč agendami. Tedy uživatel se např. ptá na všechny soubory ohledně zakázky číslo XY a výsledkem budou přijaté faktury, smlouvy, korespondence ze spisové služby, interní objednávky týkající se této zakázky atp.

Toho lze docílit třemi možnostmi:

 • linkem z jednotlivých agend
 • pomocí tzv. pohledů v Quickru (lze uživatelsky vytvořit pohled týkající se konkrétní zakázky)
 • vyhledáváním v DMS (ať již v metadatech nebo fulltextovým vyhledáváním)
  • Topologie a použité technologie – Quickr s FileNetem

   Varianta Quickru s FileNetem vyžaduje jeden dedikovaný server pro Quickr a dva servery pro FileNet – viz obrázek.