Migrace IBM Notes aplikací do MS SharePoint

V roce 2015 jsme ve spolupráci s firmou Your System pro společnost Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL Inc.) zrealizovali ukázkovou migraci dvou IBM Notes aplikací do cloudového MS SharePoint.

U cloudové varianty je třeba upozornit na jistá omezení produktu MS SharePoint jejichž důsledkem je nutnost pečlivého výběru vhodných kandidátů na migraci. Jako ideální se jeví jednoduché dokumentové databáze, ideálně s přílohami, kde vyniknou funkce MS SharePoint při vyhledávání. Složitější aplikace je možné přepsat pomocí technologie .NET nebo námi doporučovanou metodou přepisu IBM Notes aplikací do webu s použitím technologie XPages – využijí se IBM licence a nativní funkce IBM Domino (zabezpeční, full-text search, pohledy atp.), čímž se celý projekt zlevní. Nezanedbatelnou částí projektu by měla být i migrace sdílených disků do MS SharePoint a spuštění Search serveru nad zmigrovanými soubory i IBM Notes aplikacemi.

Více o migraci IBM Notes aplikací do webu zde.