Elektronický oběh faktur v Minerva Boskovice

V roce 2013 jsme ve společnosti Minerva Boskovice implementovali systém pro schvalování požadavků na nákup, objednávek a následných faktur dodavatelů. V následujícím roce jsme tento systém rozšířili o vytěžovací část – systém pro skenování faktur a prostřednictvím OCR systému vytěžení obsahu faktur pro jednoduší provedení schvalovacího procesu. Pro vytěžování jsme rozhodli pro nástroj společnosti SOCOS IT, systém DOCU-X OCR – jeho výhodou je nižší cena a je použitelný všude kde se často opakují faktury týchž dodavatelů.

Více o tomto systému najdete zde.