Implementace projektového řízení Genius

V roce 2010 jsme vyhráli výběrové řízení na implementaci projektového řízení ve společnosti Hartmann Rico, které jsme následně implementovali. Součástí dodávky bylo kromě instalace a nastavení systému i analýza řízení projektů ve společnosti Hartmann Rico a související metodická doporučení. Během následujících let jsme systém customizovali dle požadavků klienta a poskytujeme pro něj dlouhodobou podporu.

Více najdete na naší microsite.