Vývoj na míru

Požadavek na větší interakci s klientem + možnost jednoduchého a rychlého vytvoření prototypu nás vedl od postupu zadání → programování → předání, k přechodu na iterativní model projektového řízení. Efektivnost tohoto modelu je podložená několikaletými zkušenostmi při realizaci projektů našich klientů.

Jak probíhá vývoj software?

Klient má možnost během fáze programování se průběžně na prezentacích (β-verzí) seznamovat se stavem vyvíjené aplikace a tuto aplikaci „spoluvytvářet“ – tj. doplňovat a upřesňovat zadání, případně pozměňovat funkčnost, GUI, grafiku atp.

Zároveň je klient včas upozorněn na plánované nároky na jeho (zejména) lidské zdroje – při tvorbě zadání, v testovacím provozu a v neposlední řadě ve fázi pilotního provozu. Každá fáze je ukončena zápisem a povinnými prvky (např. testovací scénář, akceptační protokol, uživatelská dokumentace atp.).

Analýzy a konzultace

První fáze projektu – business analýza – není povinná (častokrát si ji klient zpracuje interně). BA představuje několik schůzek s klíčovými osobami procesu, sepsání jejich požadavků na systém, ohodnocení náročnosti všech částí a prezentaci těchto požadavků vlastníkům procesu a zástupcům IT.

 • Business analýzaAnalýza řešení
 • VývojProgramování a prezentace β verzí
 • Testovací provozZpracovávání připomínek
 • Pilotní provozKonzultace chyb
 • NasazeníMigrace dat
 • Ostrý provoz

časové nároky na dodavatele

Diagram modré barvy představuje vývojový projekt z hlediska náročnosti na dodavatele, zatímco vínový diagram z pohledu zákazníka.

 • Business analýzaTvorba zadání
 • VývojPrezentace β verzí
 • Testovací provozPřipomínkování
 • Pilotní provozUžívání v pilotním provozu
 • NasazeníKonzultace
 • Ostrý provoz

časové nároky na zadavatele