ENGLISH

Aplikace na zakázku

Při vývoji vývoji aplikací na zakázku používáme některé postupy agilního vývoje, kdy zákazníkovi v brzkých fázích vývoje prezentujeme částečně rozpracované řešení s připraveným uživatelským rozhraním aby si uživatelé mohli představit jak s aplikací budou pracovat a jestli jim navržené postupy prací budou vyhovovat. Cílem je odhalit nedokonalosti v zadání co nejdříve a předejít zpoždění projektu nebo navýšení pracnosti a ceny. 

Lotus Notes aplikace

Klasickou naší dodávkou jsou aplikace určené pro klienta Lotus Notes (HCL Notes), kdy se již z podstaty věci zaměřujeme na back-office aplikace a díky našim více jak 15letým zkušenostem s vývojem těchto aplikací se můžeme opřít nejen o naše technologické zkušenosti, ale i o zkušenosti s vývojem podobných aplikací u jiných zákazníků a samozřejmě i o zkušenosti s danou problematikou.

Webové aplikace

Webové aplikace na platformě HCL Domino reprezentují již více jak 50 % našich projektů. Jsou určené buď pro aplikace, které jsou již svou podstatou webové (např. intranet nebo nutný přístup z internetu) nebo je požadavek na webový přístup iniciován jejich snadnějším použitím pro uživatele bez zkušenosti s klientem HCL Notes.

Agilní vývoj

Aplikace zákazníkům prezentujeme již v zárodku, abychom předešli nedorozuměním v zadání a včas reagovali na jeho změny. V tomto nás podporuje i systém Atlassian Jira, který využíváme pro správu změnových požadavků, kdy zákazníci vidí stav jejich řešení online a mohou je komentovat a zadávat i nové.

Kontaktní údaje

CubeTeam s.r.o.   |   Rubešova 10/83   |   120 00 Praha 2

cube@cubeteam.eu

+420 775 666 986

IČO: 27468798