Efektivní cesta ke zjednodušení přístupu uživatelů ke sdíleným datům (Lotus Notes databáze a síťové disky) a novinkám ve společnosti. Zároveň „výkonná brána“ pro vyhledávání dokumentů společnosti. Veškerá správa obsahu a struktury portálu je plně v rukou redaktorů klienta. Samozřejmou součástí nasazení portálu je kromě návrhu jeho struktury i sladění barev a ikon portálu s grafikou klienta.

Další z krabicových produktů společnosti CubeTeam – detaily zde