u WASky jsme zvýšili hodnotu minimální a maximální velikosti haldy (Initial Heap Size a Maximum Heap Size) na doporučených 256MB a 1024MB (defaultně mají tyto parametry hodnoty 50 a 256),

1

u DB2 jsme aktivovali úlohy REORG (indexování dat a defragmentace tabulek) a RUNSTATS (optimalizace přístupu k datům). Aktivace se provede v následujícím způsobem

spustím Health Center, poté spouštím Configure Automatic Maintenance

2

procházím wizardem…, na straně 3.Timing mohu definovat, kdy úlohy poběží a v bodě 5.Activities nastavím REORG a RUNSTATS na automate

5

dvojklik do řádku REORG a v záložce Reogatization options  změním na online

4

pokračuji wizardem do bodu 6.Summary, tlačítkem Finish úlohy aktivuji

3

Rád uvítám další tipy na zlepšení výkonu Lotus Quickru.