Nejjednodušší by asi bylo napsat něco takového:

If FileExist ("C:\aaa.txt") then ...

Bohužel taková funkce v LN není … nezbývá nic jiného, než si takovou funkci napsat sami:

Function FileExist (sCestaSoubor As String) As Boolean
 FileExist=true
 Dim sOK As String
 
 On Error Goto Eror
 
 sOK=Dir$(sCestaSoubor)
 
 If sOK<>"" Then
  If sOK<>Right(sCestaSoubor, Len(sOK)) Then FileExist=false
 End If
 
 Exit Function
Eror:
 FileExist=false
 Exit Function
End Function

Funkce využívá funkce Dir s parametrem cesty a názvu souboru. Pokud není tento soubor nalezen, případně ve funkci dojde k chybě, celá funkce vrátí hodnotu false.

A pak už stačí jen použít …

If FileExist ("C:\aaa.txt") then
... něco
Else
... něco
End If